Trả lời công dân
UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Quốc Khánh (02/11/2016)
UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Quốc Khánh trú tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy, tỉnh Phú Yên.

Theo đơn ông Trịnh Quốc Khánh khiếu nại Quyết định số 1365/QĐ-CT ngày 26/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông với 02 nội dung:

Nội dung 1: UBND huyện Tuy An xác định từ mép đường nhựa vào 04m là đất hành lang Quốc lộ để không bồi thường cho gia đình Ông là không đúng hồ sơ ADB3 năm 1999, vì phần hành lang giải tỏa của Dự án ADB3 chỉ có 02m, còn lại 02m với diện tích 54,12m2 (02m x chiều rộng thửa đất 27,06m) gia đình Ông sử dụng hợp pháp, do đó đề nghị bồi thường 54,12m2 đất;

Nội dung 2: Thực hiện Dự án: Mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014, diện tích bị ảnh hưởng là 96,8m2, nhưng huyện Tuy An bồi thường loại đất BHK, Ông đề nghị bồi thường 96,8m2 loại đất ở (ONT).

Ngày 26/10/2015, Chủ tịch UBND huyện Tuy An ban hành Quyết định số 1356/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của ông có nội dung: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Trịnh Quốc Khánh (theo Biên bản làm việc ngày 02/7/2015 giữa hộ Ông với Tổ kiểm tra), vì không có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND huyện Tuy An giao trách nhiệm Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện phối hợp với UBND xã An Hòa lập phương án điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ của hộ ông Trịnh Quốc Khánh…để thu hồi số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất với diện tích 109,97m2 mà 03 hộ đã tái lấn, chiếm phần diện tích đất đã thu hồi của Dự án ADB3 năm 1999-2000 theo đúng quy định của pháp luật; Chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an huyện để làm rõ ông Trịnh Quốc Khánh cho rằng Ông chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ Dự án ADB3 năm 1999-2000, nhưng theo hồ sơ lưu trữ thì gia đình Ông đã nhận đủ số tiền bồi thường Dự án ADB3 để thu hồi số tiền 242.092.000đồng cho ngân sách Nhà nước.

Không đng ý vi nội dung Quyết đnh trên, ngày 11/11/2015 ông Trịnh Quốc Khánh có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh. Ngày 26/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh. Tại Biên bản làm việc ngày 06/01/2016 với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trịnh Quốc Khánh chỉ khiếu nại Nội dung 1. Đối với nội dung 02 không khiếu nại. Qua kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận như sau:

Ông Trịnh Quốc Khánh khiếu nại đề nghị bồi thường bổ sung 54,12m2 đất trong phạm vi 04m và cho rằng không lấn, chiếm 34,17m2 đất (nằm trong diện tích 96,8m2 bị thu hồi để thực hiện Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014) là không có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật. Vì nguồn gốc đất thuộc phần đất bị ảnh hưởng Dự án ADB3 mà hộ ông Khánh đã nhận tiền bồi thường. Do đó, diện tích đất nêu trên thuộc đất hành lang Quốc lộ 1 do UBND xã quản lý nên không bồi thường đất theo d Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Trường hợp đất đang sử dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này …thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất;…” (Nay là khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013 quy định Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất: “ Đất được Nhà nước giao để quản lý”).

Như vậy, UBND huyện Tuy An không bồi thường đất trong phạm vi 04m là có cơ sở pháp luật.

Hộ ông Trịnh Quốc Khánh đã nhận tiền bồi thường đất, nhưng xây dựng trụ bêtông ximăng, rào lưới B40 trong phạm vi giải phóng mặt bằng Mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014 là hành vi lấn, chiếm đất đai cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc huyện Tuy An có công văn số 22/UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện Tuy An xác định hộ ông Trịnh Quốc Khánh tái lấn, chiếm 504,2m2 đất, nhưng trong Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu lại xác định hộ ông Trịnh Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Quốc và Hồ Hải Đăng tái lấn, chiếm 109,97m2 là chưa nhất quán. Về việc này, ngày 25/8/2016 UBND huyện Tuy An đã có Thông báo số 460/TB-UBND thu hồi Công văn số 22 nêu trên.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung đơn khiếu nại đề ngày 11/11/2015 của ông Trịnh Quốc Khánh, trú tại: thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An khiếu nại Quyết định số 1356/QĐ-CT ngày 26/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Quốc Khánh, vì không có cơ sở pháp luật.

Công nhận Quyết định số 1356/QĐ-CT ngày 26/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Quốc Khánh, là có cơ sở pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Hòa phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức vận động hộ ông Trịnh Quốc Khánh tháo dỡ tường rào lưới B40, trụ bêtông ximăng xây dựng trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014. Trường hợp, hộ ông Khánh không tự giác thực hiện thì xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trong tháng 11/2016 và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thủy Loan

GIỚI THIỆU PHÚ YÊN

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website