Quyết định
5127/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp Đội quản lý đô thị thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích đô thị sang mô hình doanh ngiệp - HTX
4405/QĐ=UBND 21/09/2017 Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện công trình Tiểu dự án Kè bờ tả tại khu vực cầu La Hai mới, thị trấn La Hai
3290/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho ông Hồ Xuân Cườm, sinh năm 1958
3289/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, sinh năm 1983
3288/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho hộ Ông Trần Trúc Linh, sinh năm 1982
3287/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho hộ Ông Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1954
3286/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT)
3285/QD-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT)

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861