Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND huyện
38/BC-HĐND 06/07/2023 Báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
03/NQ-HĐND 08/05/2019 Nghị quyết bầu Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
11/HĐND 02/11/2018 Thông báo kết luận của Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện tại Hội nghị liên tịch về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
08/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Đồng Xuân khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trọng Khoan và Đỗ Minh Tân
07/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021
05/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc sáp nhập chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý
04/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861