Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
Thông báo kiện toàn phân công nhiệm vụ Ủy viên ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đồng Xuân
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Kế hoạch triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đồng Xuân
Kế hoạch triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Đồng Xuân giai đoạn 2018-2025
Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn huyện
Về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007-NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày ngày 01/11/2013 của Chính phủ
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử và ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Đồng Xuân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861