Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Xuân
Kế hoạch chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 -2025 thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND huyện
TB. Kết luận của Chủ tịch UBND huyện-Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện tại Hội nghị ngày 10/3/2023
/v triển khai thực hiện Kết luận của TT. HĐND tỉnh và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022
Thông báo kiện toàn phân công nhiệm vụ Ủy viên ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đồng Xuân
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Kế hoạch triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đồng Xuân
Kế hoạch triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Đồng Xuân giai đoạn 2018-2025
Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn huyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861