Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2023
Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Xuân
TB. Kết luận của Chủ tịch UBND huyện-Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện tại Hội nghị ngày 10/3/2023
/v triển khai thực hiện Kết luận của TT. HĐND tỉnh và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022
Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2016-2021
V/v tập trung ứng phó với năng nóng kéo dài, hạn hán trên địa bàn huyện
Thông báo kiện toàn phân công nhiệm vụ Ủy viên ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đồng Xuân
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Kế hoạch triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đồng Xuân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861