Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 -2025 thuộc trách nhiệm tổ chức lập của UBND huyện
Báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2023
Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Xuân
TB. Kết luận của Chủ tịch UBND huyện-Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện tại Hội nghị ngày 10/3/2023
/v triển khai thực hiện Kết luận của TT. HĐND tỉnh và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022
Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2016-2021
V/v tập trung ứng phó với năng nóng kéo dài, hạn hán trên địa bàn huyện
Thông báo kiện toàn phân công nhiệm vụ Ủy viên ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đồng Xuân
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861