Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 5/2024

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 12/06/2024

Sáng ngày 11/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 5/2024. Đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 5/2024, tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục ổn định; Lúa Hè Thu dự ước xuống giống 1.430ha, cây sắn dự ước xuống giống khoảng 2.965 ha, diện tích mía đang chăm sóc (trồng mới và lưu gốc) 1.475 ha, bằng 100,5 % cùng kỳ năm trước, cây ngô xuống giống 174 ha, bằng 87% so cùng kỳ, cây mía đang thu hoạch 1.804,9/2.300 ha, năng suất ước đạt 62,8 tấn/ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN dự ước thực hiện 75,304 tỷ đồng, tăng 05% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước tăng 4,8% so cùng kỳ, kinh tế ngoài nhà nước tăng 13,73% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện lũy kế đến ngày 31/5 là 31.511 triệu đồng, đạt 33,27% so với dự toán tỉnh giao; đạt 33,27% so với dự toán HĐND huyện giao; bằng 90,22% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tăng cường.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, đã chỉ đạo các xã rà soát các chỉ tiêu để tập trung hoàn thiện từng tiêu chí, đảm bảo tiến độ hoàn thành. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được tăng cường, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân được ổn định.

Về công tác trọng tâm trong tháng 6/2024, lãnh đạo UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bảo Trâm


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861