Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 18/03/2022

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

          Để triển khai các chương trình cho vay ưu đãi tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid -19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc NHCSXH huyện Đồng Xuân cho biết: ngày 15/3/2022 UBND huyện Đồng Xuân ban hành văn bản số 398/UBND-NHCS ngày 15/3/2022 “về việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát tiển kinh tế - xã hội”. Trong đó yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện chủ trì phối hợp với các Phòng, Ban, ngành, Hội đoàn thể các cấp và UBND các xã thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, rà soát và lập nhu cầu vốn cho từng đối tượng khách hàng cụ thể trên địa bàn giai đoạn 2022-2023 và từng năm để tổng hợp xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn của các chương trình, cụ thể:

                1. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019; phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát số lao động có nhu cầu vay vốn tao việc làm. Trong đó lưu ý số lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam về không trở lại làm việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.

          2. Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021. Phối hợp với Hội đoàn thể các cấp và các đơn vị liên quan để rà soát nhu cầu vốn của khách hàng.

          3. Chương trình cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập và cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng học ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đạo tạo tổng hợp số học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đang theo học tại các trường không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 năm 2022 và giai đoạn 2022-2023; thống kê lượng giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu theo yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

4. Chương trình cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14. Phối hợp với phòng Dân tộc và UBND các xã, thị trấn xác định đối tượng thụ hưởng, rà soát tổng hợp nhu cầu vốn vay năm 2022 và giai đoạn 2022-2023

Trên cơ sở thống nhất số liệu với các Phòng, Ban, Ngành, Hội đoàn thể các cấp và UBND các xã thị trấn, NHCSXH huyện tham mưu UBND huyện phê duyệt để làm căn cứ phân bổ nguồn vốn, theo dõi và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

                                                                      

                                                                       Ngọc Huy

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861