Đồng Xuân: Triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 20/06/2022

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

          Căn cứ Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất các chương trình tín dụng ưu đãi tại NHCSXH hiệu quả, tuân thủ đúng quy định Nghị định của Chính phủ. Ngày 30/5/2022 Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản số 4279/HD-NHCS Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, như sau:

                1. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất: Khách hàng vay vốn NHCSXH có các khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện được ngân sách nhà nước HTLS và chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay đến ngày 29/5/2022.

          2. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

          - Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

          - Tổng nguồn vốn HTLS tối đa là 3 nghìn tỷ đồng.

          - NHCSXH thực hiện HTLS đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

          - Không thực hiện HTLS đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

          3. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

          Các khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

          - Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi ngước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

          - Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

          - Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện HTLS;

          - Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

          4. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất

          - Thời gian thực hiện HTLS là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện HTLS theo điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước.

          - Thời gian vay được HTLS được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện HTLS.

          - Mức HTLS cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện HTLS và thời gian vay được HTLS.

          Tóm lại khi hộ gia đình vay vốn tại NHCSXH cần biết thêm thông tin về chính sách HTLS, liên hệ trực tiếp Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân qua số điện thoại 02573.872874 hoặc Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV các xã, thị trấn để được giải đáp.

                                                                     

                                                                       Ngọc Huy

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861