Đồng Xuân triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 19/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.     

Để triển khai các chương trình cho vay ưu đãi tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid -19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 04/4/2022 Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản số 2466/NHCS-TDSV hướng dẫn cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị vụ vụ học tập trưc tuyến, cụ thể:

                1. Đối tượng và điều kiện vay vốn

                Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục; Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do dịch Covid -19).

          b) Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

          2. Nguyên tắc vay vốn

          - Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vốn vay đúng mục đích xin vay.

          - Khách hàng vay vốn phải trả nợ cả gốc và lãi đúng hạn.

          3. Mục đích sử dụng vốn vay

          Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (Webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

          4. Phương thức cho vay

          NHCSXH thực hiện phương thức cho vay có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị xã hội theo quy định của của NHCSXH và phương thức cho vay trực tiếp tại NHCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở đối với học sinh, sinh viên đủ 18 tuổi nếu trong hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

          5. Mức vốn cho vay

          Mức cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

          6. Lãi suất cho vay

          - Lãi suất cho vay 1,2%/năm.

          - Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

          7. Thời hạn cho vay

          - Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình: Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

          - Đối với trường hợp sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn:

+ Tại thời điểm vay vốn nếu thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời gian cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

Thời điểm dự kiến kết thúc khóa học của sinh viên được xác định theo giấy xác nhận của nhà trường.

          8. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay

          - Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm kết thúc nguồn vốn cho vay quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tùy theo điều kiện nào trước.

Tóm lại khi hộ gia đình vay vốn cho học sinh, sinh viên và sinh viên trực tiếp vay vốn đủ điều kiện vay vốn sẽ được NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

                                                                     

                                                                       Ngọc Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861