TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 11/06/2021

Ngày 11/3/2021, UBND huyện Đồng Xuân ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“4 tại chỗ”). Theo đó, hồ sơ ngay trước khi tiếp nhận sẽ được kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ rồi mới tiếp nhận hồ sơ, chuyển cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Ảnh: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tần suất phát sinh các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, UBND huyện Đồng Xuân triển khai thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng thực, giáo dục và đạo tạo, bao gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được); Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Việc triển khai quy trình “4 tại chỗ” nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện./.

Bùi Thị Mỹ Lệ

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861