Về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh.

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 25/06/2021

Tải về: Tại đây

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về việc siết chặt tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 228-CV/HU ngày 24/6/2021 của Huyện ủy; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện về phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động nắm tình hình; kích hoạt toàn bộ hệ thống để thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly và dập dịch trên diện rộng; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, xí nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 629/UBND-VP ngày 04/5/2021; Công văn số 666/UBND-VP ngày 10/5/2021 của UBND huyện.

2. Giao UBND các xã, thị trấn thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Khung kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bám sát diễn biến dịch để chủ động quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp (gửi kèm).

3. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống lây nhiễm trong cơ sở khám, chữa bệnh, khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly;

- Tăng cường trang thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh lấy mẫu xét nghiệm, cho đối tượng nghi mắc Covid-19;

 

- Khẩn trương chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng;

- Chủ động mua sắm, dữ trữ đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong mọi tình huống; hướng dẫn triển khai các hình thức đặt hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà và giãn cách tập trung đông người khi mua sắm; Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải; phối hợp Công an huyện kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển hành khách từ vùng có dịch vào địa bàn huyện; hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.

5. Các Trường THPT trên địa bàn dừng việc tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 tại trường và chuyển sang hình thức ôn tập trực tuyến, hướng dẫn ôn tập qua mạng internet...; phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và triển khai năm học mới trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch dạy, học an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch; chỉ đạo Trường THCS Phan Lưu Thanh phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình; UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định về phòng chống dịch và ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân.

- Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone; các giải pháp quản lý khai báo y tế điện tử, hỗ trợ điều tra dịch tễ bằng mã QR.

- Xử lý nghiêm các hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch của huyện.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú, di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

8. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn huyện; phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động liên quan đến dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch và chế độ chính sách đối với người tham gia công tác phòng, chống dịch đúng quy định.

10. Công an huyện: Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo PCD Covid-19 các xã, thị trấn chuẩn bị phương án thiết lập các chốt phòng dịch tại địa bàn giáp ranh địa phương có dịch để đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; phối hợp thực hiện cách ly ngay đối tượng nguy cơ.

11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung Tâm Y tế, Công an huyện và các đơn vị có liên quan đảm bảo tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện để sẵn sàng cho việc cách ly y tế tập trung.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cơ quan chức năng tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội.

13. Các cơ quan, ban, ngành, các hội đoàn thể huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước không đi ra ngoài tỉnh trong thời gian này để tập trung giải quyết công việc và phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch liên quan đến cán bộ, nhân viên của mình.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, tăng cường ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin để giao dịch, làm việc trực tuyến, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

14. Chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch:

- UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, gửi về Trung tâm Y tế trước 10 giờ hằng ngày;

- Giao Trung tâm Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế, Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện, Thường trực Huyện ủy trước 14 giờ 00 hằng ngày.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861