Hội đồng nhân dân huyện tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 19/01/2021

Chiều 15/01/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Đồng Xuân tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự hội nghị có ông La Văn Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X. Ở huyện có các ông Nguyễn Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng 29 đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Chủ trì hội nghị ông Võ Ngọc Hà, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ảnh: lãnh đạo HĐND, UBND trao giấy khên các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề; Ban hành 95 Nghị quyết, trong đó 32 nghị quyết về công tác cán bộ; 63 nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Vì vậy, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 35 cuộc giám sát, khảo sát; Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; Phối hợp tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận 161 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cơ bản ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra một số nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016- 2021. Đặc biệt là tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                            Khắc Sĩ - Thu Tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861