Triển khai Quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 11/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương.

          Nhằm hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động của tỉnh có vốn tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân cho biết cụ thể một số thông tin về việc Quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

 - Người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trừ người lao động thuộc đối tượng chính sách vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nguồn vốn trung ương.

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, thị xã.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và thực hiện chính sách vay vốn đi làm việc có thó thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương.

2. Nguyên tắc cho vay

- Người được vay vốn phải sử dụng vốn đúng mục đích

- Người vay phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi theo cam kết với ngân hàng.

- Bảo đảm cho vay vốn đúng đối tượng thụ hưởng; việc cho vay vốn được thực hiện đảm bảo công khai và minh bạch.

3. Điều kiện vay vốn

Người vay vốn phải có đủ các điều kiện sau:

- Có hành vi năng lực hành vi dân sự đầu đủ.

- Thường trú tại tỉnh Phú Yên từ đủ 36 tháng trở lên (kể cả thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân mà trước đó đã thường trú tại tỉnh Phú Yên).

- Có hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được cấp phép của cấp có thẩm quyền về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Đối tượng cho vay

Người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trừ người lao động thuộc đối tượng chính sách vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nguồn vốn trung ương.

5. Mức cho vay

Mức cho vay tối đa bằng 80% chi phí được ghi trong hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được cấp pháp của cấp có thẩm quyền về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng lao động.

6. Bảo đảm tiền vay

Áp dụng theo quy định như cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

7. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được cấp phép của cấp có thẩm quyền về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

          8. Lãi suất cho vay

          Lãi suất cho vay trong hạn và lãi suất nợ quá hạn áp dụng theo quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

          9. Phương thức cho vay, hồ sơ thủ tục vay vốn

          Áp dụng theo quy định như cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện bằng nguồn vốn trung ương.

          10. Điều khoản chuyển tiếp

          Đối với người lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay và lãi suất cho vay theo cam kết ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên (nơi cho vay).

          Người lao động thường trú trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, có nhu cầu vay vốn vốn, có thể  liên hệ trực tiếp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Xuân, qua số điện thoại 02572.212.565 để được hướng dẫn.

                                                                     

                                                                   Ngọc Huy -NHCSXH

 


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861