Ủy ban bầu cử huyện bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 24/02/2021

Tải về: Tại đây

Ngày 22/02/2021, Ủy ban bầu cử huyện ban hành Thông báo số 16/TB-UBBC về nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; theo đó, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14/3/2021.

Hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện bao gồm: đơn ứng cử; sơ yếu lý lịch; tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử; ảnh chân dung. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành. File các mẫu văn bản có thể tải về từ Trang Thông tin điện tử huyện Đồng Xuân theo địa chỉ: http://dongxuan.phuyen.gov.vn. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Cụ thể, đơn ứng cử thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lại và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND. Tiểu sử tóm tắt thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt). Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND và người tự ứng cử Đại biểu HĐND huyện nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử huyện Đồng Xuân.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng ngày thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/3021, Ủy ban bầu cử huyện cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện – Cơ quan thường trực  Ủy ban bầu cử huyện, Số 68, Trần Phú, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

                                                                   Kiều Diễm

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861