Đồng Xuân: Triển khai thực hiện chương trình tín dụng chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bỡi đại dịch Covid-19.

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 19/05/2022

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.     

Để triển khai các chương trình cho vay ưu đãi tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid -19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 hướng dẫn cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cụ thể:

                1. Đối tượng và điều kiện vay vốn

                a. Đối tượng vay vốn: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, thư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

b Điều kiện vay vốn

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 ít nhất 01 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

- Có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 23/01/2020.

          2. Nguyên tắc vay vốn

          - Khách hàng phải sử dụng vốn vốn vay đúng mục đích xin vay.

          - Khách hàng phải trả nợ cả gốc và lãi đúng hạn.

          3. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

          4. Phương thức cho vay: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

          5. Mức vốn cho vay

          - Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

          - Tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

          6. Lãi suất cho vay

          - Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

          - Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

          7. Đồng tiền cho vay, trả nợ: Đồng tiền cho vay và trả nợ bằng đồng tiền Việt Nam

8. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

          9. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm kết thúc nguồn vốn cho vay quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tùy theo điều kiện nào đến trước.

10. Bảo đảm tiền vay

- Đối với khách hàng vay có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

- Đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

Tóm lại, khi khách hàng đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn, liên hệ trực tiếp NHCSXH huyện Đồng Xuân, qua số điện thoại 02572.212.565 để được hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

                                                                     

                                                                       Ngọc Huy

 


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861