Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân: Triển khai chính sách hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 17/12/2021

Thời gian qua, kể từ khi bùng phát dịch Covid -19, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã kịp thời ban hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp, chính sách để hỗ trợ doanh nghiêp và người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh như: triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và QĐ 23/2021/QĐ-TTg, gia hạn nợ, cho vay bổ sung, cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 do mất việc làm trở về địa phương…

          Hiện nay thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân triển khai chính sách hỗ trợ giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách NHCSXH huyện như sau:

Cán bộ NHCSXH huyện giải thích cho người dân về số tiền giảm lãi suất theo QĐ 1990/QĐ-TTg

1. Đối tượng được giảm lãi suất

          Các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng quy định về lãi suất. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản suất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính Phủ.

          2. Mức giảm lãi suất: Giảm 10% lãi suất cho vay

          3. Thời giam giảm lãi suất: Thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong thời gian trên. Sau ngày 31/12/2021 NHCSXH huyện áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phương thức giảm lãi suất cho vay: Xác định số lãi giảm hàng tháng đối với từng khoản vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

5. Hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay

Đối với khách hàng còn nợ tại NHCSXH huyện: toàn bộ số tiền giảm lãi được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.

Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH huyện sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH huyện và thông báo đến khách hàng.

Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH huyện thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Việc thực hiện chính sách giảm lãi suất của Thủ tướng Chính phủ sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn do đại dịch Covid 19.

                                                            

  Ngọc Huy - NHCSXH

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861