Triển khai tốt công tác tín dụng địa phương

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 15/04/2024

Trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Minh  là Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Từ đó, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước kịp thời đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách; giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

      Với vai trò là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, đồng chí đã phát huy tốt công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện như công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đối với hoạt động tín dụng chính sách đến địa bàn các thôn

            Để kịp thời nắm bắt việc triển khai thực hiện cho vay và quản lý vốn vay, vào các ngày giao dịch cố định hàng, đồng chí thường xuyên tham gia họp giao ban tại các Điểm giao dịch xã. Qua đó đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương

          Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tổng dư nợ cho vay trên địa bàn xã là 44.082 triệu đồng, với 683 hộ vay, gồm 13 chương trình tín dụng chính sách được triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, với tổng doanh số giải ngân là 9.828 triệu đồng (gồm cho vay học sinh sinh mua máy tính, thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến là 208 triệu đồng và cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP là 9.620 triệu đồng). Nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng; hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn, hộ khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để xây dựng nhà ở, chăn nuôi, sản xuất, trang trải chi phí học tập, tạo việc làm ổn đình cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Với sự quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo quyết liệt trong triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã của đồng chí Chủ tịch UBND xã, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời chuyển tải đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn kịp thời có vốn đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

    

Ngọc huy - NHCSXH


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861