Triển khai thực hiện Nghiệp vụ cho vay để ký quỹ và nhận ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 07/07/2023

TRIỂN KHAI

Thực hiện Nghiệp vụ cho vay để ký quỹ và nhận ký quỹ đối với người lao động

 đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm

cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc


          Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

          Căn cứ Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

          Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

          Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc;

Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản số 4658/HD-NHCS ngày 12/6/2023 hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay để ký quỹ và nhận ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, cụ thể như sau:

                1.Đối tượng vay vốn để ký quỹ

                Đối tượng vay vốn để ký quỹ là người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định hiện hành, gồm:

                - Người lao động thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

          - Người lao động thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

- Người lao động là người dân tộc thiểu số.

          - Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng. Thân nhân người có công với cách mạng được Ủy ban nhân dân xã xác nhận theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính Phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

          - Người lao động bị thu hồi đất:

          + Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được Nhà nước giao đất nông nghiệp theo quy định (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi.

          + Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở.

2. Điều kiện vay vốn

Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2 văn bản số 4658/HD-NHCS ngày 12/6/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

- Đã ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi NHCSXH giải quyết thủ tục cho người lao động vay vốn.

          3. Mục đích vốn vay

          - Khách hàng vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH nơi cho vay để ký quỹ để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

          4. Mức cho vay

          - Khách hàng được vay vốn tại NHCSXH nơi khách hàng đăng ký thường trú, mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100.000.000 đồng

- Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

          5. Lãi suất cho vay

          - Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của NHCSXH đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với từng đối tượng vay vốn.

          6. Lãi suất tiền gửi ký quỹ

          - Khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ.

          7. Thời hạn cho vay

          - Thời hạn cho vay do khách hàng và NHCSXH nơi cho vay để ký quỹ thỏa thuận phù hợp với quy định của NHCSXH và thời hạn ký quỹ ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của người được vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm 04 tháng.

          8. Phương thức cho vay

          - NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay để ký quỹ.

9. Hồ sơ vay vốn

a) Bản chính Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi khách hàng đăng ký thường trú (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg).

b) Bản sao Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và khách hàng.

c) Bản sao Căn cước công dân hoặc bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực.

d) Bổ sung các giấy tờ sau tùy theo từng đối tượng khách hàng:

- Bản sao Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 4 ban hành theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ (Đối với khách hàng thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng).

- Bản sao Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (Đối với khách hàng thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất).

Bản sao giấy tờ quy định tại các điểm b,c,d của khoản này được xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

Tóm lại khi khách hàng đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn, liên hệ trực tiếp NHCSXH huyện Đồng Xuân, qua số điện thoại 02572.212.565 để được hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

                                                                      

                                                                      NHCSXH huyện Đồng Xuân

 


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861