TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NHCSXH NĂM 2024

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 16/02/2024

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 về việc Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH và các Quyết định sửa đổi Quyết định số 62/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị NHCSXH, để công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro năm 2024 được thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng trình tự, tuân thủ đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu các đơn vị trong hệ thống NHCSXH thực hiện một số nội dung sau:

          - Thường xuyên theo dõi tình hình thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại đến con người, vốn và tài sản của khách hàng; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các đơn vị và cá nhân có liên quan nắm bắt tình hình thiệt hại, thực hiện đề nghị xử lý nợ bị rủi ro kịp thời, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khắc khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh.

          - Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý nợ bị rủi ro và các văn bản của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro.

          - Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ bị rủi ro tại cơ sở, công tác tự kiểm tra và kiểm tra tại NHCSXH cấp tỉnh và cấp huyện.

          - Thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện; kiểm tra 100% khách hàng bị rủi ro đề nghị xóa nợ; 100% khách hàng bị rủi ro đề nghị khoanh nợ.

          - Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại đơn vị đồng thời chấn chỉnh, khắc phục kịp thời khi có phát hiện sai sót, tồn tại trong công tác xử lý nợ rủi ro tại cơ sở.

                                                                      

                                                                  Phòng giao dịch NHCSXH huyện

 


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861