Hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 17/08/2021

HƯỚNG DẪN CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân đang triển khai cho vay vốn hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành. 

Trên cơ sở đó ngày 08/7/2021 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã ban hành văn bản số 6199/HD-NHCS hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

cụ thể một số điểm như sau:

         

 

Cán bộ NHCSXH huyện Đồng Xuân hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và QĐ 23/2021/QĐ-TTg

I. Điều kiện vay vốn

 1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

a. Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

b. Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

a. Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID -19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVD -19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

II. Mức cho vay

- Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

III. Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay : 0%/năm (không phần trăm).

- Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

IV. Thời hạn cho vay

          - Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

          V. Bảo đảm tiền vay.

          - Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

          VI. Quy trình cho vay

1. Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn. NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đầy đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu rõ lý do từ chối.

          2. NHCSXH cùng khách hàng ký hợp đồng tín dụng/phụ lục hợp đồng tín dụng.

          VII. Tổ chức giải ngân

          1. NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

          2. Thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn.

          3. Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5,6,7 năm 2021 khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân 01 lần.

          4. NHCSXH thực hiện giải ngân đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn.

          VIII. HỒ SƠ VAY VỐN

          1.Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

          2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

          2.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu

          a) Giấy đề nghị vay vốn;

          b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội;

          c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;

          d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);

          đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động và người lao động.

          2.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo:

          Các hồ sơ nêu tại tiết a,b,đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c,d điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đâu.

          3. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

          3.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

          a) Giấy đề nghị vay vốn;

          b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội;
          c) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh;

          d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động;

          đ) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);

          e) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động);

          g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

3.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo:

Các hồ sơ nêu tại tiết a,b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c,d,đ điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu./.

 

(Mọi khó khăn vướng mắc, xin liên hệ trực tiếp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân tại  địa chỉ số 77 Trần Phú, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên  hoặc liên hệ qua số điện thoại 02572.212.565 để được hướng dẫn, giải đáp).

 

                                                                                                                         Ngọc Huy - NHCSXH

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861