Triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 196-CV/HU ngày 07/5/2021 của Huyện ủy.

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 10/05/2021

Tải về: Tại đây

Thực hiện Công văn số 1935/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 196-CV/HU ngày 07/5/2021 của Huyện ủy về tăng cường, chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch của Ban thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành chức năng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, địa điểm công cộng tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng,  nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, di tích, cơ sở lưu trú;

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 661/UBND-VP ngày 07/5/2021;

Triển khai công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tại Công văn số 111/UBBC ngày 29/4/2021; Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 07/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện về đảm bảo y tế  phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 1. Kể từ 0 giờ ngày 10/5/2021 cho đến khi thông báo mới:

Ngoài các hoạt động đã chỉ đạo tạm dừng trước đó (Công văn số 629/UBND-VP ngày 04/5/2021 của UBND huyện), yêu cầu:

 • Tạm dừng hoạt động các cơ sở spa, làm đẹp, thẩm mỹ; các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các hoạt động phục vụ khách du lịch nhân dân tham quan tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.
 • Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Đối với đám cưới, hỏi; đám giỗ; tiệc mừng; đám tang chỉ tổ chức trong gia đình, hạn chế tối đa số lượng người tham gia và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 • Tạm dừng tất cả các hoạt động hội, họp không cần thiết, tăng cường ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin để giao dịch, làm việc trực tuyến.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động nhưng phải thực hiện giãn cách và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế (tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”).

 1. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị chức năng, cùng các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, theo dõi nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp công dân đi/về từ địa phương đang có dịch vào địa bàn huyện.
 2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương, quan, đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp nếutrường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

 1. Trung tâm Y tế:
 • Chủ động xây dựng kế hoạch huy động nhân lực ngành y tế đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 07/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện về Điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn huyện.
 • Triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 theo kế hoạch, rà soát kỹ các đối tượng tiêm chủng, theo dõi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêm chủng, hạn chế thấp nhất các tai biến không mong muốn xảy ra sau tiêm chủng (nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các trường hợp xảy ra tai biến sau tiêm chủng).
 • Đảm bảo công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; nhất là thực hiện tốt nguyên tắc “5 K” về phòng, chống dịch tại các điểm tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tại Công văn số 111/UBBC ngày 29/4/2021.
 • Tổng hợp nhu cầu hóa chất, vật tư, số trường hợp có nhu cầu cần xét nghiệm COVID-19 tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện gửi Sở Y tế để thực hiện việc mua sắm cung ứng kịp thời, phù hợp.
 • Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, các ngành, đơn vị liên quan và địa phương thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch  COVID-19.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa  bàn huyện; đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone; cập nhật mức độ an toàn Covid-19 các khu vực lên trang: antoancovid.vn.

7. Phòng Giáo dục Đào tạo; các Trường: THPT Lê Lợi, THPT Nguyễn Thái Bình, THCS và THPT Chu Văn An theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo, chủ động cho trẻ em mầm non, học sinh, các trường học trên địa bàn huyện nghỉ học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch dạy học trực tuyến (online) phù hợp; đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi kết thúc năm học 2020-2021.

8. Văn phòng HĐND và UBND đảm bảo trang thiết bị triển khai ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh áp dụng “phòng họp không giấy”, hệ thống hội nghị trực tuyến … để xử lý công việc và phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện. 

9. UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường, chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy tại Công văn số 196-CV/HU ngày 07/5/2021, Công văn số 111/UBBC ngày 29/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thông báo số 131/TB-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện. Tăng cường chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng tập trung soát, xử theo quy định các đối tượng tiếp xúc ca bệnh (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc ca bệnh (F2), đi qua các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo Thông báo của Bộ Y tế; các đối tượng nghi ngờ.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861