Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Xuân triển kha chương trình tín dụng chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyên mục: Mặt trận - Đoàn thể | Đăng ngày: 21/06/2021

Những năm qua bằng nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, điển hình là chính sách tín dụng với các ưu đãi về lãi suất, điều kiện, thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, đời sống và trình độ phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số so với mức bình quân chung của huyện vẫn còn khoảng cách khá xa. Tỷ lệ hộ nghèo chủ yếu vẫn tập trung ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ảnh: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ vốn tín dụng chính sách của hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân

Trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tích cực phối hợp với Chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách nói chung và các chương trình tín dụng đối với hộ dân tộc thiểu số nói riêng. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đạt trên 358.857 triệu đồng với 9.558 lượt khách hàng vay vốn; trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng đang triển khai cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 24.436 triệu đồng, chiếm 6,8% tổng dư nợ với 820 hộ còn đang dư nợ, chiếm trên 8,6% tổng số khách hàng đang còn dư nợ; dư nợ bình quân hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 29,8 triệu đồng/hộ. Trong đó các chương trình tín dụng dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Chương trình cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (QĐ32/2007,QĐ54/2012) là 219 triệu đồng với 39 khách hàng còn đang dư nợ, Chương tình cho vay đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo QĐ 755/2013 là 870 triệu đồng với 61 hộ vay, Chương trình cho vay trồng rừng sản xuất phát triển chăn nuôi theo QĐ 75/2015  là 220 triệu đồng với 5 hộ vay còn dư nợ, Chương trình cho vay theo QĐ 2085/2016 là 17.782 triệu đồng với 398 hộ vay…

Đến cuối năm 2020, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi rõ rệt và ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt kết quả đáng mừng. Hiện tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 82,97% năm 2015 xuống còn 41,86% năm 2020.

Thời gian tới, thực hiện văn bản số: 5070/NHCS-TDNN ngày 03/6/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hành chính sách xã hội  “về việc khảo sát phục vụ nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” Ngân hành chính sách xã hội huyện tiếp tục khảo sát nhu cầu để đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo việc làm, giúp hộ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện.

                                                                            Ngọc Huy – Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861