Kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đồng Xuân

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 10/05/2024

Ngày 7/5, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (MTQG) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại huyện Đồng Xuân. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ kiểm tra công tác triển khai chương trình MTQG tại huyện Đồng Xuân

Theo Báo cáo của UBND huyện Đồng Xuân, từ năm 2022 đến nay, việc thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình MTQG đã góp phần quan trọng trong xây dựng xã về đích nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương. Các hạng mục công trình đã được xây dựng, nhất là đường dân sinh, nước sinh hoạt, nhà ở dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới về nhà ở dân cư và hộ nghèo đến cuối năm 2023.

Phần lớn các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở và hỗ trợ chuyển đổi nghề đều phấn đấu thoát nghèo và hướng tới giảm nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đảm bảo theo mục tiêu của Chương trình đề ra. Năm 2022, số hộ nghèo giảm xuống 2,65%; đến năm 2023 giảm còn 2,22%.

Lãnh đạo huyện Đồng Xuân báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn huyện

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; một số dự án, tiểu dự án chưa được giải ngân nguồn vốn, nhất là nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Địa phương đã có đề xuất, kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết.

Đối với chương trình xây dựng NTM, sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 do có nhiều quy định mới, khó thực hiện nên đa số các xã không giữ vững 19/19 tiêu chí. Kết quả rà soát, đánh giá từ năm 2022 đến nay, chỉ còn 01/06 xã đạt 19/19 tiêu chí; 01 khu dân cư đạt 9/9 tiêu chí, 02 khu dân cư đạt 08/09 tiêu chí; có 7 vườn hộ gia đình được công nhận vườn mẫu NTM.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG trong thời gian tới, huyện Đồng Xuân đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung, trong đó đề nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nâng thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư phát triển để địa phương có điều kiện đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống trường học và cấp nước tập trung; tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ kinh phí thực hiện xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc miền núi...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn về công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giải ngân nguồn vốn từ chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ kiểm tra công trình dự án di dân cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của huyện Đồng Xuân và ý kiến của các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đánh giá, UBND huyện Đồng Xuân đã có sự nỗ lực và chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trên đại bàn huyện tổ chức triển khai các Chương trình MTQG, mang lại nhiều kết quả tích cực, người dân tiếp cận với các chính sách có cơ hội vươn lên thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình, đề nghị UBND huyện Đồng Xuân rà soát, đánh giá lại các dự án, tiểu dự án thực hiện 3 chương trình MTQG để có đề xuất, kiến nghị cụ thể cho UBND tỉnh. Đồng thời các sở, ban ngành tỉnh cần hướng dẫn, hỗ trợ huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình, đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Đồng Xuân triển khai thực hiện các Chương trình MTQG phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; tập trung cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của các Chương trình MTQG, cùng đồng hành chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện.

Sáng cùng ngày (7/5), Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc, kiểm tra một số công trình, dự án thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân.

Theo chương trình, ngày 8-9/5, Đoàn công tác của tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác triển khai thực hiện chương trình MTQG tại các huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh.

Mỹ Luận

 


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861