Tiểu sử người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2021-2026

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 12/05/2021

Tải về: Tại đây

Đơn vị bầu cử số: 1 - Thị trấn La Hai

Đơn vị Bầu cử số: 2. Xã Đa Lộc

Đơn vị Bầu cử số: 3. Xã Xuân Lãnh

Đơn vị bầu cử số: 4. Xã Xuân Long

Đơn vị bầu cử số: 5. Xã Xuân Quang 1

Đơn vị Bầu cử số: 6. Xã Xuân Quang 2

Đơn vị Bầu cử số: 7. Xã Xuân Quang 3

Đơn vị bầu cử số: 8. Xã Xuân Phước

Đơn vị Bầu cử số: 9. Xã Xuân Sơn Bắc

Đơn vị Bầu cử số: 10. Xã Xuân Sơn Nam

Đơn vị Bầu cử số: 11. Xã Phú Mỡ

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861