Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 12/10/2023

Sáng nay 12/10, Ban dân tộc của HĐND tỉnh do Phạm Ngọc Công – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh.

Ảnh: Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại huyện Đồng Xuân

Theo báo cáo, Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 371-CV/HU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cho vay và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định; nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng; hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để xây dựng nhà ở ổn đình cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân 23.150 triệu đồng/420 lượt hộ vay, trong đó cho vay hỗ trợ nhà ở 6.240 triệu đồng/156 hộ vay, cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề 16.910 triệu đồng/264 hộ vay. Nguồn vốn vay đã được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao, đã góp phần rất lớn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị giảm nghèo, tạo việc làm, bảm đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó tăng cường, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Ngọc Hưng- GĐ NHCSXH huyện Đồng Xuân cho biết trong thời gian tới Chi nhánh NHCSXH huyện sẽ phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm 15%/tổng nguồn vốn theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Bảo Trâm


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861