HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 -2020 HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 14/01/2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 -2020 HUYỆN ĐỒNG XUÂN

 

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Đồng Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự  Hội nghị có các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,đồng chí Đặng Văn Trọng, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị

Giai đoạn 2016 – 2020, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của huyện nhà. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra. Nền kinh tế phát triển ổn định. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại như: Công trình Tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước - Phú Hải (Xuân Quang 1 đi Phước Tân, huyện Sơn Hoà); Dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa bàn huyện (giai đoạn 1); tuyến ĐT 644 (tuyến tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân) giai đoạn 1; đầu tư nâng cấp hoàn thiện tuyến ĐT 642 đoạn Xuân Sơn Bắc - ngã 3 Triều Sơn, thị xã Sông Cầu; nâng cấp tuyến La Hai – Đồng Hội (đoạn La Hai – Suối nước nóng, xã Xuân Quang 2); các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định. Các đối tượng chính sách, người nghèo, hộ nghèo được quan tâm đúng mức. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Từ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2025 bám sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ban hành. Trong đó cần tập trung các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm thu hút các nhà đầu tư; thực hiện quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa,....

Ảnh: Lãnh đạo huyện khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                               Kiều Diễm

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861