Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chuyên mục: Chính trị xã hội | Đăng ngày: 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, mặc dù còn những khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Trung tâm chính trị huyện tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thường trực Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo chính xác, kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cơ bản trong các mặt công tác Đảng, đoàn thể.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có những chuyển biến tích cực. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị được đổi mới và tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều hoạt động tích cực và ngày càng chủ động hơn trong công tác tham mưu cho cấp ủy, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong năm 2023 Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác xây dựng đảng, quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cũng nhân Hội nghị này, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Khối vận I đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhệm vụ” năm 2022

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho 05 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

 

                                                                                                Thái Hà

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861