Da bạ, thư điện tử công vụ huyện Đồng Xuân

Chuyên mục: Danh bạ thư điện tử | Đăng ngày: 16/04/2019

TT

Họ và Tên - Đơn vị công tác

MAIL CÔNG VỤ

 
 
 
 

A

 

 

 

I

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

 

 

1

ĐẶNG NGỌC

ANH

dangngocanh@phuyen.gov.vn

 

2

PHẠM TRUNG

CHÁNH

phamtrungchanh@phuyen.gov.vn

 

3

NGUYỄN HỮU

TỪ

nguyenhuutu@phuyen.gov.vn

 

4

VÕ NGỌC

vongocha@phuyen.gov.vn

 

5

LA VĂN

NGHĨA

lavannghia@phuyen.gov.vn

 

6

HUỲNH PÔ

PIN

huynhpopin@phuyen.gov.vn

 

7

VÕ KHẮC

HÒA

vokhachoa@phuyen.gov.vn

 

8

PHAN THỊ THU

THẢO

phanthithuthao@phuyen.gov.vn

 

9

LÊ ĐỨC

THÁM

leductham@phuyen.gov.vn

 

10

NGUYỄN NGỌC

TIẾN

nguyenngoctien84@phuyen.gov.vn

 

11

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGA

nguyenthihongnga@phuyen.gov.vn

 

12

ĐỖ HỒNG

SƠN

dohongson@phuyen.gov.vn

 

13

TRÀ THỊ DIỆU

THU

trathidieuthu@phuyen.gov.vn

 

14

LÊ THỊ LÂM

TRÚC

lethilamtruc@phuyen.gov.vn

 

15

NGUYỄN T. HUỲNH

TUYỀN

nguyenthihuynhtuyen@phuyen.gov.vn

 

II

PHÒNG NỘI VỤ

 

 

1

VÕ ĐỒNG

QUANG

vodongquang@phuyen.gov.vn

 

2

HUỲNH VIỆT

HÙNG

huynhviethung@phuyen.gov.vn

 

3

NGUYỄN DUY

TÂN

nguyenduytan@phuyen.gov.vn

 

4

NGUYỄN KHẮC

DŨNG

nguyenkhacdung@phuyen.gov.vn

 

5

NGUYỄN DUY

LIÊM

nguyenduyliem@phuyen.gov.vn

 

6

NGÔ THỊ KIM

QUỲNH

ngothikimquynh@phuyen.gov.vn

 

7

ĐÀO THỊ THÚY

PHÚC

daothithuyphuc@phuyen.gov.vn

 

III

PHÒNG LĐ TB&XH

 

 

1

NGUYỄN THỊ TUYẾT

SƯƠNG

nguyenthituyetsuong@phuyen.gov.vn

 

2

TRƯƠNG HOÀI

NAM

truonghoainam@phuyen.gov.vn

 

3

NGUYỄN ĐỨC

THUẬN

nguyenducthuan@phuyen.gov.vn

 

4

PHAN VĂN

PHÁT

phanvanphat@phuyen.gov.vn

 

5

NGUYỄN THỊ NGÔ

THÂM

nguyenthingotham@phuyen.gov.vn

 

6

NGUYỄN THỊ NGỌC

LINH

nguyenthingoclinh@phuyen.gov.vn

 

7

TRẦN QUỐC

LINH

tranquoclinh@phuyen.gov.vn

 

8

HỒ THỊ BÍCH

LINH

hothibichlinh@phuyen.gov.vn

 

9

LÊ THỊ THU

THẢO

lethithuthao89@phuyen.gov.vn

 

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

 

 

1

NGUYỄN QUANG

HIỀN

nguyenquanghien@phuyen.gov.vn

 

2

NGUYỄN THÀNH

GIANG

nguyenthanhgiang@phuyen.gov.vn

 

3

ĐẶNG VĂN

THÁI

dangvanthai@phuyen.gov.vn

 

4

TRẦN THỊ THU

TÂM

tranthithutam@phuyen.gov.vn

 

5

NGUYỄN XUÂN

THẢO

nguyenxuanthao@phuyen.gov.vn

 

6

PHẠM THỊ

TRINH

phamthitrinh@phuyen.gov.vn

 

7

NGUYỄN THỊ THU

LAM

nguyenthithulam

 

V

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

 

1

HUỲNH TRỌNG KHUÊ

huynhtrongkhue@phuyen.gov.vn

 

1

TRƯƠNG TRỊNH

HÙNG

truongtrinhhung@phuyen.gov.vn

 

2

NGUYỄN DUY

TÍNH

nguyenduytinh@phuyen.gov.vn

 

3

PHAN KIM

ĐỆ

phankimde@phuyen.gov.vn

 

4

NGUYỄN THỊ DIỄM

nguyenthidiemle@phuyen.gov.vn

 

5

LÊ THỊ

LINH

lethilinh@phuyen.gov.vn

 

6

TRẦN NGỌC

THẠCH

tranngocthach@phuyen.gov.vn

 

VI

PHÒNG TÀI NGUYÊN-MT

 

 

1

ĐOÀN VĂN

THỦY

 doanvanthuy@phuyen.gov.vn

 

2

TRẦN THỊ THƯỜNG

DIỄM

tranthithuongdiem@phuyen.gov.vn

 

3

HUỲNH  ANH

TUẤN

huynhanhtuan@phuyen.gov.vn

 

4

PHẠM THỊ TÚY

HỒNG

phamthituyhong@phuyen.gov.vn

 

5

TRÌNH THỊ

TUYẾN

trinhthituyen@phuyen.gov.vn

 

6

PHAN THỊ THANH

HẰNG

phanthithanhhang@phuyen.gov.vn

 

VII

THANH TRA HUYỆN

 

 

1

PHẠM HỒNG

NHA

phamhongnha@phuyen.gov.vn

 

2

TRƯƠNG TIẾN

SỸ

truongtiensi@phuyen.gov.vn

 

3

NGUYỄN CÔNG

HIỀN

nguyenconghien@phuyen.gov.vn

 

4

NGUYỄN LƯƠNG QUỲNH

NHI

nguyenluongquynhnhi@phuyen.gov.vn

 

VIII

PHÒNG NN & PTNT

 

 

1

TRẦN QUỐC

HUY

tranquochuy83@phuyen.gov.vn

 

2

NGUYỄN VĂN

TRI

nguyenvantri@phuyen.gov.vn

 

3

ĐẶNG NGỌC

TÂN

dangngoctan@phuyen.gov.vn

 

4

NGUYỄN VŨ THIÊN

ĐĂNG

nguyenvuthiendang@phuyen.gov.vn

 

5

NGUYỄN THỊ DIỆU

ĐOAN

nguyenthidieudoan@phuyen.gov.vn

 

6

NGUYỄN DUY

HUY

nguyenduyhuy@phuyen.gov.vn

 

7

VÕ THÀNH

LAM

vothanhlam@phuyen.gov.vn

 

IX

PHÒNG VĂN HÓA  & TT

 

 

1

PHẠM MINH

HẠNH

phamminhhanh@phuyen.gov.vn

 

2

TRẦN NGỌC

QUẾ

tranngocque@phuyen.gov.vn

 

3

PHẠM ĐÌNH

PHÚC

phamdinhphuc@phuyen.gov.vn

 

4

NGUYEN THI THU

PHUONG

nguyenthithuphuong@phuyen.gov.vn

 

X

PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

 

1

TRẦN NGỌC

TOÀN

 tranngoctoan@phuyen.gov.vn

 

2

PHAN THỊ

HẠNH

phanthihanh@phuyen.gov.vn

 

3

ĐOÀN XUÂN

SANH

doanxuansanh@phuyen.gov.vn

 

4

VÕ THỊ

NHẬT

vothinhat@phuyen.gov.vn

 

5

BÙI THỊ MỸ

LỆ

buithimyle@phuyen.gov.vn

 

XI

PHÒNG DÂN TỘC

 

 

 

1

PHẠM VĂN

TRUNG

phamvantrung@phuyen.gov.vn

 

2

LÊ XUÂN

THẢO

lexuanthao@phuyen.gov.vn

 

3

LA CHÍ

NHỮNG

lachinhung@phuyen.gov.vn

 

XII

PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

1

PHẠM TRUNG

THÀNH

phamtrungthanh@phuyen.gov.vn

 

2

HUỲNH THỊ MINH

HẠNH

huynhminhhanh@phuyen.gov.vn

 

3

TRẦN THỊ MỸ

LỆ

tranthimyle@phuyen.gov.vn

 

4

VÕ CAO

LY

vocaoly@phuyen.gov.vn

 

5

HUỆ

vohue@phuyen.gov.vn

 

6

HUY

lehuy@phuyen.gov.vn

 

7

VÕ PHAN

HÙNG

vophanhung@phuyen.gov.vn

 

8

LÊ HOÀNG

VƯƠNG

lehoangvuong@phuyen.gov.vn

 

9

PHAN THI THU

TÂM

phanthithutam@phuyen.gov.vn

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861