Hội nghị Phổ biến pháp luật và bồi dưỡng thông tin tuyên truyền về CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 21/11/2023

Chiều ngày 21/11/2023, Sở thông tin và truyền thông phối hợp với UBND huyện Đồng Xuân đã tổ chức hội nghị Phổ biến pháp luật và bồi dưỡng thông tin tuyên truyền về CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại huyện Đồng Xuân. Đ/c Nguyễn Vũ Xuân Dung - PGĐ Sở thông tin và truyền thông.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Vũ Xuân Dung - PGĐ Sở thông tin và truyền thông phát biểu khai mạc Hội nghị

Ảnh: Báo cáo viên Sở TT và TT báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở thông tin và truyền thông đã thông tin chuyên đề Truyền thông về chính sách công; Chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân tộc từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và giải pháp thực hiện; Ngăn chận thông tin giả, tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thủ địch trên các nền tảng xuyên biên giới; Tổng quan về CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bản tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025; Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin; Cải cách hành chính và những thuận lợi, tiện ích tối đa cho người dân khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng….

Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc nói chung và dân tộc thiểu số nói riêng, ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra./.

Bảo Trâm

 

     


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861