UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 18/12/2019

Ngày 17/12/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020. Đồng chí Đặng Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hữu Từ , Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Quang Hiền, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn huyện; nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Từ , Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Quang Hiền, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch đồng chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tóm tắt những kết quả đạt được của huyện trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, dưới sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND huyện, huyện ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế phát triển cơ bản ổn định, đúng hướng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hơn 26.700 tấn, đạt 105,08% KH năm; thu NSNN trên địa bàn 87 tỷ đồng, đạt 119,17% dự toán tỉnh giao, đạt 116% dự toán HĐND huyện giao; đã xây dựng thêm 01 xã về đích nông thôn mới. Các  lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chăm lo, quan tâm. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ trường đạt chuẩn 51,3%; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức, tỷ lệ dân cư đóng BHYT đạt 93,3%.  Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Ảnh: Đồng chí Đặng Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Hội nghị đã thông qua Báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; Trong đó, trong năm tới, cần phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực 27.212 tấn, thu ngân sách 89,5 tỷ đồng, xây dựng 01 xã, 01-2 vườn mẫu nông thôn mới, xây dựng Trạm y tế thị trấn La Hai đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,28%, giải quyết việc làm cho 2.400 lao động,...  Tại Hội nghị đã có 6 đơn vị, địa phương tham gia tham luận, chia sẻ nhiều mô hình hay, giải pháp mới để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đặng Ngọc Anh đánh giá cao kết quả hoạt động của UBND huyện trong năm 2019 về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém cần tập trung làm tốt trong thời gian tới như: công tác phát triển kinh tế tập thể, công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư,...Đồng thời Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý với các ngành, địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện sẽ diễn ra trong năm 2020 sắp tới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đ nghị lãnh đạo UBND huyện cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đã nêu tại Hội nghị để thực hiện đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và giai đoạn 2015 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát triển KT-XH của các ngành, địa phương; đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trên cơ sở tham luận, những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Từ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt 14 nội dung, giải pháp trọng tâm là: Triển khai thực hiện quyết liệt cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh công tác trồng rừng gắn với quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất Công nghiệp; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp Tài chính- Ngân sách; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường ; thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai có hiệu quả các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng, quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

                                                                               Kiều Diễm

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861