Cấp giấy chứng nhận kinh tế Trang trại

Chuyên mục: Tài nguyên - Môi trường - Xây dựng | Đăng ngày: 25/04/2017

Tải về: Tại đây

XVI. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

SĐ theo QĐ 259/2012

T-PYE-190287-TT

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

Mới theo QĐ 259/2012

T-PYE-190291-TT

3

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

Mới theo QĐ 259/2012

T-PYE-190294-TT

4

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

Mới theo QĐ 259/2012

T-PYE-190297-TT

XVI. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

SĐ theo QĐ 259/2012

T-PYE-190287-TT

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

Mới theo QĐ 259/2012

T-PYE-190291-TT

3

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

Mới theo QĐ 259/2012

T-PYE-190294-TT

4

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

X

X

Mới theo QĐ 259/2012

T-PYE-190297-TT

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861