Đồng Xuân triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 23/12/2018

Ngày 20/12/2018, UBND huyện Đồng Xuân tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.

   Ảnh: đồng chí Đặng Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; những nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

Trong năm 2019, huyện đề ra 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu: Sản lượng lương thực có hạt: 25.273 tấn; chăn nuôi: đàn bò 28.500 con (trong đó tỷ lệ bò lai đạt 74% tổng đàn); đàn heo 15.500 con; đàn gia cầm 190.000 con; tổng thu ngân sách trên địa bàn: 75.000 triệu đồng; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 01 xã; mức giảm tỷ lệ sinh: 0,2‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm: 1-1,2%; giải quyết việc làm: 2.400 lao động; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 7,15%; tỷ lệ dân cư đóng bảo hiểm y tế: 85%; giữ vững đạt chuẩn quốc gia về PCGDTH – Xóa mù chữ và PCGD THCS: 11/11 xã, thị trấn; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 2 trường; duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 10 xã; tỷ lệ độ che phủ rừng: 59,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh: 99%, dân cư thành thị sử dụng nước sạch: 100%; tỷ lệ giao quân 100%.

                      Ảnh: Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, huyện ta đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đó là, tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 -2020; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động và thu hút các nguồn lực, đảm bảo các cân đối cho đầu tư phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội khác; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí,...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các đơn vị, địa phương trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện giao, chủ động phân bổ kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; Xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm. Việc chi ngân sách phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để ưu tiên tạo nguồn cho đầu tư phát triển. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, thống nhất cao của các cấp chính quyền, phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra./.

Ngọc Tiến.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861