Một số thông tin về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do đại dịch Covid-19

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 20/05/2020

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các nước. Ở trong nước dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cẩm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn. Để kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

          Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đồng Xuân cho biết:

           

Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc PGD NHCSXH Đồng Xuân

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, trong đó người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động.

          Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 2129/HĐ-NHCS ngày 27/4/2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

          Một số nội dung chính trong chính sách cho vay như sau:

1. Điều kiện để phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn:

Có từ 20% hoặc 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

          Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

          Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

          2. Điều kiện xét duyệt cho vay tại NHCSXH

          Khách hàng có tên trong Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

          Khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

          3. Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay

          Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020).

          Lãi suất cho vay: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

          Khách hàng vay vốn không phải thực hiện đảm bảo tiền vay.

          Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.

          4. Quy trình, thủ tục phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn

          Theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, chậm nhất ngày 05 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi Hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cu trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

          Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, Danh sách người lao động bị ngừng việc, gửi chi nhánh NHCSXH cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

          5. Phê duyệt cho vay và giải ngân

          Sau khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn gửi đến NHCSXH.

          Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của NHCSXH và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, NHCSXH nơi cho vay phê duyệt cho vay. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay, NHCSXH nơi cho vay thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi khách hàng.

          Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hàng tháng đến người lao động bị ngưng việc trên cơ sở Danh sách người lao động bị ngưng việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hàng tháng và theo đề nghị của khách hàng.

          NHCSXH nơi cho vay chi trả đến người lao động bị ngưng việc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

          Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

Tóm lại khi khách hàng được UBND cấp tỉnh phê duyệt đủ điều kiện vay vốn, liên hệ NHCSXH nơi khách hàng đóng trụ sở để được hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

 

                                                   Ngọc Huy P. giám đốc NHCSXH huyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861