Quyết định
4405/QĐ=UBND 21/09/2017 Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện công trình Tiểu dự án Kè bờ tả tại khu vực cầu La Hai mới, thị trấn La Hai
3290/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho ông Hồ Xuân Cườm, sinh năm 1958
3289/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, sinh năm 1983
3288/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho hộ Ông Trần Trúc Linh, sinh năm 1982
3287/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT) cho hộ Ông Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1954
3286/QĐ-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT)
3285/QD-UBND 09/06/2017 Quyết định về việc giao đất ở nông thôn (ONT)

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861